a8de0f915f3362a9dccd3326033bf2a5_1141_A.jpg
Roku 69 Římané oblehli Jeruzalém, a když byl roku 70 téměř vyhladověn, dobyli jej. Chrám vypálili a celé město zcela srovnali se zemí. Z Chrámu zbyla jen západní zeď – Zeď nářků.
Jeruzalém zůstal v troskách až do vlády císaře Hadriána, který jej znovu vybudoval jako římské město, pojmenované Colonia Aelia Capitolina a zakázal židům do něj vstupovat. Zákaz však nebyl striktně dodržován – ještě v tom samém století v Jeruzalémě vznikla židovská osada.
Císař Constantinus I. se snažil přeměnit Jeruzalém v křesťanské město, obnovil tedy Hadriánův zákaz. Mírně však slevil, když dovolil židům vstup do města na jediný den v roce – ve výroční den zboření Chrámu (Tiš'a be-av).


Příběh je pravdivý...
čerpaly jsme z internetu
Ábel.JPG
Beieen.JPG
Call.JPG
Carlos.JPG
David.JPG
Enoch .JPG
Jozue.JPG
Joales .JPG
Noéma s dcerkou Nacham.JPG
Rachel .JPG
Cecilie.jpg
Keylia.JPG
Marco.JPG
lady Handsonová.JPG
Voják.JPG
Paula.jpg
Calwin.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one